یک پرنده موتور هواپیما را نابود کرد + فیلم

۱۴ روز پیش
یک پرنده موتور هواپیما را نابود کرد + فیلم

حوادث رکنا : پرنده در هواپیما فاجعه بزرگ آفرید.

منبع: رکنا