امام جماعت مسجد ولیعصر(عج) تهران درگذشت

منبع: فارس