‌اجازه نمی‌دهیم دشمن ‌‌نمک روی زخم مردم بپاشد/ دولت جز عدالت در توزیع‌ آب برنامه دیگری ندارد

۱۱ روز پیش
‌اجازه نمی‌دهیم دشمن ‌‌نمک روی زخم مردم بپاشد/ دولت جز عدالت در توزیع‌ آب برنامه دیگری ندارد

رکنا: وحیدی، وزیر کشور:‌اجازه نمی‌دهیم دشمن ‌‌نمک روی زخم مردم بپاشد و دولت جزء عدالت در توزیع آب برنامه دیگری ندارد

منبع: رکنا