برنامه دولت برای مقابله با حقوق های نجومی

۱۱ روز پیش
برنامه دولت برای مقابله با حقوق های نجومی

معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران گفت: همانطور که رئیس جمهور هم گفت باید جلوی حقوق‌های نجومی را گرفت و دولت دارد برای این‌ها برنامه‌ریزی می‌کند.

منبع: اسپوتنیک-ایران