محسن رضایی: تقویت بازار بورس از اولویت‌های جدی دولت است

۱۴ روز پیش
محسن رضایی: تقویت بازار بورس از اولویت‌های جدی دولت است

رکنا : معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای دولت و شخص رئیس جمهور اهمیت زیادی دارد،گفت: دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می کند و از سرمایه‌گذاران خرد حمایت خواهد کرد. باید از تجارب قبلی درس بگیریم و اجازه ندهیم رویدادهای تلخ گذشته دوباره تکرار شوند.

منبع: رکنا