دیدار رئیس مجلس بوسنی با سفیر ایران

یک سال پیش
دیدار رئیس مجلس بوسنی با سفیر ایران

ضرورت دارد همکاری های اقتصادی را تقویت کنیم و ارتباط فعالان اقتصادی را در حوزه های مختلف به ویژه گردشگری، حمل و نقل و مخابرات را بیش از پیش ارتقا دهیم...

منبع: جام نیوز