انصارالله از تبادل جدید اسیران با دولت مستعفی یمن خبر داد

یک سال پیش
انصارالله از تبادل جدید اسیران با دولت مستعفی یمن خبر داد

انصارالله از انجام عملیات جدید تبادل اسیران با دولت مستعفی یمن خبر داد، ‌ این دو هفته بعد از اجرای بزرگترین عملیات تبادل اسیران است که زیر نظر کمیته صلیب سرخ جهانی رخ داد.

منبع: ایسنا