رییس شورای اخوت افغانستان: امت اسلام تنها در سایه وحدت مقتدر می شود

یک سال پیش
رییس شورای اخوت افغانستان:  امت اسلام تنها در سایه وحدت مقتدر می شود

تهران - ایرنا - مولوی حبیب الله حسام رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان گفت: امت اسلامی به اقتدار و قدرت مادی نیاز دارد و رسیدن به قدرت مادی تنها در سایه وحدت ممکن است.

منبع: ایرنا