فیلم | تحریف‌های زنجیره‌ای؛ از گره زدن مشکلات کشور به تحریم تا راه‌حل مذاکره و نهایتا

یک سال پیش
فیلم | تحریف‌های زنجیره‌ای؛ از گره زدن مشکلات کشور به تحریم تا راه‌حل مذاکره و نهایتا

روایت تامل برانگیز

منبع: جام نیوز