شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراد گرفت

یک سال پیش
شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراد گرفت

عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.

منبع: اقتصاد آنلاین