طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم رد شد

یک سال پیش
طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم رد شد

فارس نوشت: صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.

منبع: خبرآنلاین