دولت علت‌یاب یا گره‌گشا؟

یک سال پیش
دولت علت‌یاب یا گره‌گشا؟

یکی از مسئولان اخیراً درباره علت کمیاب و گران شدن روغن نباتی گفته بود این مسأله ناشی از ترخیص نشدن روغن‌نباتی از گمرک به دلیل مسائل ارزی است.

منبع: ایسنا