رئیس مجلس بوسنی: تقویت همکاری اقتصادی با ایران ضرورت دارد

یک سال پیش
رئیس مجلس بوسنی: تقویت همکاری اقتصادی با ایران ضرورت دارد

بلگراد-ایرنا- رئیس مجلس اقوام بوسنی و هرزگوین با اشاره به ظرفیت های کشورش و جمهوری اسلامی ایران در حوزهای اقتصادی و تجاری گفت: ضرورت دارد همکاری های اقتصادی را تقویت کنیم و ارتباط فعالان اقتصادی را در حوزه های مختلف به ویژه گردشگری، حمل و نقل و مخابرات را بیش از پیش ارتقا دهیم.

منبع: ایرنا