ببینید | حکومت نظامی در فیلادلفیا در آستانه انتخابات آمریکا

یک سال پیش
ببینید | حکومت نظامی در فیلادلفیا در آستانه انتخابات آمریکا

ناآرامی ها در فیلادلفیا که با غارت فروشگاه ها همراه بود به دنبال کشته شدن یک مرد سیاهپوست ۲۷ ساله در روز دوشنبه آغاز شد. منبع: نسیم آنلاین

منبع: خبرآنلاین