درخواست از سعد حریری برای تشکیل دولت قبل از انتخابات آمریکا

یک سال پیش
درخواست از سعد حریری برای تشکیل دولت قبل از انتخابات آمریکا

رایزنی ها برای تقسیم پست های وزراتی با برخی توصیه ها از جانب سیاسیون به سعدحریری نخست وزیر مکلف همزمان گردیده است.

منبع: جام نیوز