خبرگزاری فارس - تدوین برنامه دولت جوان انقلابی در نشست ائتلاف جوانان انقلابی ایران

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - تدوین برنامه دولت جوان انقلابی در نشست ائتلاف جوانان انقلابی ایران

در نشست ائتلاف جوانان انقلابی ایران با رئیس مجمع نمایندگان تهران ، برنامه‌های دولت جوان و انقلابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تهیه و تدوین شد.

منبع: فارس نیوز