کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات پس از انتخابات مستحکم شد!

یک سال پیش
کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات پس از انتخابات مستحکم شد!

به دلیل پیش‌بینی اعتراضات در شب انتخابات و احتمال به خشونت کشیده شدن آن‌ها، سرویس مخفی و نیروهای امنیتی آمریکا در حال مستحکم‌سازی فضای اطراف کاخ سفید هستند.

منبع: جام نیوز