تهیه گزارش از ۱۵ واگذاری/ اشکالات جدی در ساختار خصوصی‌سازی

یک سال پیش
تهیه گزارش از ۱۵ واگذاری/ اشکالات جدی در ساختار خصوصی‌سازی

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تهیه گزارش از ۱۵ واگذاری‌، گفت: اشکال جدی در ساختار خصوصی‌سازی است.

منبع: مهر