حمایت آمریکا از «سعد الحریری»؛ ۴۸ ساعت سرنوشت‌ساز برای تشکیل دولت

یک سال پیش
حمایت آمریکا از «سعد الحریری»؛ ۴۸ ساعت سرنوشت‌ساز برای تشکیل دولت

رسانه‌های لبنان طی یک روز گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که حمایت آمریکا از «سعد الحریری» و مرحله حساس تشکیل کابینه جدید لبنان، مهمترین سوژه‌های خبری این رسانه‌ها است.

منبع: مهر