خبرگزاری فارس - «نقش من» و تبیین جایگاه مردم در بیانیه گام دوم انقلاب

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - «نقش من» و تبیین جایگاه مردم در بیانیه گام دوم انقلاب

تهیه کننده برنامه تلویزیونی «نقش من» بررسی و تشریح جایگاه و نقش مردم در بیانیه گام دوم انقلاب را مهمترین عامل تولید این برنامه تلویزیونی عنوان کرد.

منبع: فارس نیوز