ترامپ: اوباما به بایدن اعتماد ندارد

یک سال پیش
ترامپ: اوباما به بایدن اعتماد ندارد

رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت، جو بایدن مورد اعتماد باراک اوباما نیست و ادعا کرد، اوباما عادت داشته بگوید: اگر خواستید واقعا شاهد گند زدن به کاری باشید، انجام آن را به جو بایدن بسپارید.

منبع: ایسنا