ترامپ یا بایدن؛ پیروز جدال مذهبی در آمریکا کیست؟

یک سال پیش
ترامپ یا بایدن؛ پیروز جدال مذهبی در آمریکا کیست؟

تهران- ایرنا- براساس مستندات تاریخی مذهب نقش برجسته‌ای در انتخابات آمریکا بازی می کند. در سه روز باقیمانده تا انتخابات ۲۰۲۰، با وجود تکیه ترامپ بر حمایت مسیحیان انجیلی، با از دست دادن رأی کاتولیک‌های سفیدپوست در ایالت‌های کلیدی، نتیجه انتخابات همچنان در سایه ابهام قرار گرفته است.

منبع: ایرنا