دولتمردان فرانسه از ملت‌های مسلمان جهان دلجویی کنند

یک سال پیش
دولتمردان فرانسه از ملت‌های مسلمان جهان دلجویی کنند

تهران- ایرنا- ۱۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کردند: دولتمردان فرانسه ضمن ابراز ندامت صریح از این اقدام شنیع و غیرانسانی از تمامی ملت‌های مسلمان جهان دلجویی و عذرخواهی نمایند.

منبع: ایرنا