عامل اصلی بحران‌های منطقه به روایت فرمانده کل ارتش

یک سال پیش
عامل اصلی بحران‌های منطقه به روایت فرمانده کل ارتش

فرمانده کل ارتش با اشاره به شرایط کنونی منطقه، گفت: بخش اعظم بحران‌ها در جهان اسلام، ناشی از نقش‌آفرینی قدرت‌های خارجی است.

منبع: جام نیوز