طرح اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس بررسی می‌شود

یک سال پیش
طرح اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس بررسی می‌شود

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران این هفته در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

منبع: شانا