خبرگزاری فارس - اصلاح قانون سازمان بازرسی ضرورت دارد/تهیه گزارش از ۱۵ واگذاری توسط سازمان بازرسی

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - اصلاح قانون سازمان بازرسی ضرورت دارد/تهیه گزارش از ۱۵ واگذاری توسط سازمان بازرسی

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون سازمان بازرسی گفت: اشکال جدی در ساختار خصوصی سازی است.

منبع: فارس نیوز