خبرگزاری فارس - حقایقی درباره انتخابات در آمریکا

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - حقایقی درباره انتخابات در آمریکا

به اذعان کارشناسان سیاسی، سیستم انتخاباتی در آمریکا یک سیستم پیچیده و کهنه است؛ این پیچیدگی و کهنگی سبب شده تا حق مردم آمریکا در تعیین سرنوشت سیاسی خود تضییع شود.

منبع: فارس نیوز