حکایت عجیب این‌ روزهای بازار و قیمت‌ ها / دولت « دعوا » کند ، مردم « دعا »

یک سال پیش
حکایت عجیب این‌ روزهای بازار و قیمت‌ ها / دولت « دعوا » کند ، مردم « دعا »

حکایت عجیب این روزهای اقتصاد ایران، بازار و قیمت‌ها به گونه ای است که دولتمردان سر موضوعات مختلف با هم «دعوا» و مردم را به «دعا» توصیه می کنند.

منبع: جام نیوز