چه کسانی از روی کار آمدن ترامپ یا بایدن سود می‌برند؟

یک سال پیش
چه کسانی از روی کار آمدن ترامپ یا بایدن سود می‌برند؟

انتخابات در امریکا آن‌هم در شرایطی که تقریبا تمام جهان با پاندمی کرونا دست به گریبان هستند و قرنطینه‌های جدیدی نیز از سوی برخی کشورها مانند فرانسه و آلمان اعمال شده، تقریبا امیدها برای رهایی از این بیماری تا پیش از شروع سال جدید میلادی را از بین برده است.

منبع: اقتصاد آنلاین