روحانی: امروز تصمیمات جدیدی برای محدودیت‌های 10روزه در 25 استان کشور گرفتیم- اخبار مجلس و دولت ایران

یک سال پیش
روحانی: امروز تصمیمات جدیدی برای محدودیت‌های 10روزه در 25 استان کشور گرفتیم- اخبار مجلس و دولت ایران

رئیس‌جمهور گفت: همه ما باید به وظایف خود در مقابله با کرونا عمل کنیم، همه دستگاه‌ها و مردم باید وظایف خود را مدنظر قرار دهند تا موفق شویم.

منبع: تسنیم