تخصیص ارقام حقوق دولتی معادن برای بهسازی راه‌های استان

یک سال پیش
تخصیص ارقام حقوق دولتی معادن برای بهسازی راه‌های استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: ارقام حقوق دولتی معادن برای بهسازی راه‌های استان به صورت کامل تخصیص یافته است.

منبع: خبرآنلاین