ببینید | دیواری از دروغ‌های ترامپ!

یک سال پیش
ببینید | دیواری از دروغ‌های ترامپ!

واشنگتن‌پست بیش از ٢٠ هزار دروغ از ترامپ در طول ۴ سال گذشته را شناسایی و تایید کرده که در این پروژه با رنگ‌های مختلف گروه‌بندی و در خیابان لافایت نیویورک به نمایش گذاشته شده‌اند. منبع: خبر فوری

منبع: خبرآنلاین