درخواست نقوی حسینی از سران قوا

یک سال پیش
درخواست نقوی حسینی از سران قوا

یک نماینده سابق مجلس گفت: اگر مردم گرفتار باشند دیگر نمی گویند تقصیر این قوه است یا آن دیگری، بلکه آنها حاکمیت را مقصر می دانند.

منبع: جام نیوز