تاکید شورای مرکزی کانون کارگردانان بر تعطیلی پروژه ها تا پیک کرونا

یک سال پیش
تاکید شورای مرکزی کانون کارگردانان بر تعطیلی پروژه ها تا پیک کرونا

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه ای بر لزوم تعطیلی موقت، همه پروژه های فیلمبرداری تا پایان پیک کرونا تاکید کرد.

منبع: ایسنا