خروج خودروسازان از بحران؟

یک سال پیش
خروج خودروسازان از بحران؟

ایالات‌متحده آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. تولید ناخالص داخلی آمریکا همچنان فاصله معناداری با اقتصاد چین، مجموعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین