بیانیه‌ خانه کتاب و ادبیات علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه

یک سال پیش
بیانیه‌ خانه کتاب و ادبیات علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران "علیه اقدام رییس‌جمهور فرانسه در حمایت از اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام" بیانیه‌ای صادر کرد.

منبع: ایسنا