چاره جویی اصلاح‌طلبانه برای مشارکت انتخاباتی ۱۴۰۰

یک سال پیش
چاره جویی اصلاح‌طلبانه برای مشارکت انتخاباتی  ۱۴۰۰

تهران- ایرنا- اصلاح‌طلبان این روزها برای افزایش مشارکت مردم چاره‌جویی می‌کنند، ولی تا زمانی که به پرسش‌های موجه مردم در زمینه برنامه‌های عملی و راهکارهای این جریان برای برون‌ رفت کشور از شرایط کنونی پاسخ ندهند، مشارکت بیشتر رقم نخواهد خورد.

منبع: ایرنا