خبرگزاری فارس - جای خالی هویت فرهنگی شیراز در المان‌های شهری/ تندیس رهایی، المانی بدقواره و نامفهوم

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - جای خالی هویت فرهنگی شیراز در المان‌های شهری/ تندیس رهایی، المانی بدقواره و نامفهوم

تندیس رهایی، نمایی از یک انسان غول‌پیکر فلزی که میلیون‌ها برای ساختش هزینه شده و رهایی نام گرفته است در حالی که هیچ مفهومی از رهایی انسان از تعلقات دنیوی را به ذهن متبادر نمی‌کند.

منبع: فارس نیوز