نشست ارزیابی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود

یک سال پیش
نشست ارزیابی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود

انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین نشست «ارزیابی و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا» را برگزار می‌کند.

منبع: ایسنا