گرایش غالب مجلس ضامن پیروزی نامزد همسو در انتخابات ریاست جمهوری نیست

یک سال پیش
گرایش غالب مجلس ضامن پیروزی نامزد همسو در انتخابات ریاست جمهوری نیست

تهران- ایرنا- رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه میان گرایش اکثریت مجلس و پیروزی نامزد همسو در انتخابات ریاست جمهوری ارتباطی وجود ندارد، گفت: توانمندی و ویژگی‌های عمومی، برنامه‌ها و حمایت‌های جریان اجتماعی و سیاسی حامی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند نقش زیادی داشته باشد.

منبع: ایرنا