خبرگزاری فارس - دخالت ایران در انتخابات آمریکا یا دخالت آمریکا در انتخابات ایران؟

یک سال پیش
خبرگزاری فارس - دخالت ایران در انتخابات آمریکا یا دخالت آمریکا در انتخابات ایران؟

در حالی که آمریکا تاکنون هیچ سندی دال بر دخالت ایران در انتخاباتش ارائه نداده، شواهد و مستندات زیادی وجود دارد که در سه انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشورمان، آمریکا دخالت های فراوانی کرده است.

منبع: فارس نیوز