توافق خارطوم و واشنگتن برای احیای مصونیت سیاسی سودان

یک سال پیش
توافق خارطوم و واشنگتن برای احیای مصونیت سیاسی سودان

سودان از امضای "توافق تاریخی" با ایالات متحده برای بازگرداندن مصونیت سیاسی این کشور خبر داد.

منبع: ایسنا