تداوم عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس تا پایان دولت دوازدهم

یک سال پیش
تداوم عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس تا پایان دولت دوازدهم

تهران - ایرنا - عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه که امسال به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته، همچنان تداوم می‌یابد؛ البته کارشناسان توصیه می‌کنند که این اقدام باید پس از پایان روند نزولی و اصلاح شاخص بورس انجام شود، تا دستاوردهای بهتری را عاید نظام اقتصادی کشور کند.

منبع: ایرنا