تمرکز کمپین‌ها بر ایالت حساس فلوریدا

یک سال پیش
تمرکز کمپین‌ها بر ایالت حساس فلوریدا

ترامپ و بایدن روی یک ایالت متمرکز شده‌اند: «فلوریدا.» گویی این ایالت راه ورود به کاخ سفید است.

منبع: اقتصاد آنلاین