نیروهای خارجی، مخالف دولت و جامعه قوی در ایران هستند

یک سال پیش
نیروهای خارجی، مخالف دولت و جامعه قوی در ایران هستند

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگو با حسین واله استاد دانشگاه شهید بهشتی نوشت: نیروی خارجی نمی‌خواهد در ایران دولت و جامعه قوی پدید بیاید. لذا علی‌الدوام مداخلاتی خواهد داشت تا به هرکدام از اینها آسیب بزند.

منبع: ایرنا