پیش بینی نتیجه انتخابات آمریکا به کمک شاخص بورس- اخبار اقتصاد جهان - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnim

یک سال پیش
پیش بینی نتیجه انتخابات آمریکا به کمک شاخص بورس- اخبار اقتصاد جهان - اخبار اقتصادی تسنیم - Tasnim

براساس داده های جمع آوری شده از سال 1928، عملکرد شاخص S&P 500 بورس آمریکا در سه ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور از 23 بار 20 بار به درستی نشان داده است که چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری…

منبع: تسنیم