نقوی حسینی: الان زمان گرو کشی سیاسی نیست

یک سال پیش
نقوی حسینی: الان زمان گرو کشی سیاسی نیست

یک نماینده سابق مجلس گفت: اگر مردم گرفتار باشند دیگر نمی گویند تقصیر این قوه است یا آن دیگری، بلکه آنها حاکمیت را مقصر می دانند.

منبع: ایسنا