خریداران در بازار طلا دست به عصا شدند

یک سال پیش
خریداران در بازار طلا دست به عصا شدند

فضا در بازار طلا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان مثبت مانده است اما جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد که سرمایه گذاران به دلیل ابهامات موجود احتیاط بیشتری پیدا کرده اند.

منبع: ایسنا