ببینید | راز پیشروی سریع ارتش آذربایجان در شمال هادروت

یک سال پیش
ببینید | راز پیشروی سریع ارتش آذربایجان در شمال هادروت

جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز به روز وارد ابعاد جدیدتری می‌شود. در این ویدیو راز پیشروی سریع ارتش آذربایجان در شمال هادروت را مشاهده می‌کنید.

منبع: خبرآنلاین