صباح زنگنه: ناکارآمدی در کنترل کرونا از عوامل منفی کارنامه ترامپ است

یک سال پیش
صباح زنگنه: ناکارآمدی در کنترل کرونا از عوامل منفی کارنامه ترامپ است

یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: با وجود اثرگذاری نظرسنجی‌ها در روند انتخابات در آمریکا اما آنچه در نتیجه انتخابات تاثیرگذار و تعیین کننده است آراء الکترال است.

منبع: ایسنا